Κατηγορίες

Σφαγή χοιρινών

Σφαγή χοιρινών
Εμφάνιση:
Αναισθητοποίηση χοιρινών “ barracuda” Για αναισθητοποίηση χοιρινών βάρους 100-250 κιλών, δυναμικότη..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€