Κατηγορίες

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ | Εξοπλισμός Σφαγείων, Κρεοπωλείων, Κρεαταγορών και Βιομηχανίας Τροφίμων

Βρισκόμαστε κοντά σας με συνέπεια τα τελευταία 33 χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων έχουμε αποκτήσει
την εμπειρια και την τεχνογνωσία για να σας προσφέρουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. 
Η Εταιρεία μας προμηθεύει, κατασκευάζει και εγκαθιστά εξοπλισμό για την βιομηχανία τροφίμων με ειδίκευση τροφίμων
σε σφαγεία, κρεοπωλεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, και κρεαταγορές. 

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μηχανήματα για την παραγωγή του άμεσου αποτελέσματος του εξοπλισμού σας.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό καθώς και την ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους από συνεργάτες μας, επιπλέον
αναλαμβάνουμε τον εξολισμό και την ανακαίνιση του καταστηματός σας καθώς και τις εργασίες ψυκτικού και ηλεκτρολόγου.